Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Μήτε τώρα είσαι καλά μήτε δια τα μέλλοντά σου...

«Μήτε τώρα είσαι καλά μήτε δια τα μέλλοντά σου, με τους ανθρώπους όπου σε τριγυρίζουν, πολιτικούς, σπιγούνους και τοιούτους αξιωματικούς»

Μακρυγιάννης
25 Μαρτίου 2009, 08:06 Ελευθέριος Ανευλαβής


«Την γαρ χώραν… ελευθέραν δι αρετήν παρέδωσαν: Τούτη τη χώρα με την παλικαριά τους (οι πρόγονοι) μας την παρέδωσαν ελεύθερη». Λέει ο Περικλής μπροστά στην κλίνη των αφανών πεσόντων στον Πόλεμο. (Μια δε κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών).


Τούτη τη Νεοελληνική Χώρα, μέχρι τώρα (αύριο;) οι πρόγονοι, οι αφανείς Κλέφτες και Αρματολοί του 1821, μας την παρέδωσαν ελεύθερη με την παλικαριά τους.


Κι ας έκαναν το πάν οι κοτζαμπάσηδες να μείνει η χώρα όπως ήταν. Κατατρέχοντας τους ραγιάδες και πριν την επανάσταση και μετά.


«Πρόσθες ακόμη τα ανυπόφορα κακά όπου καθημερινώς δοκιμάζουσιν από τους αχρείους επιστάτας του τυρράνου…όπου κραζονται προεστοί και άρχοντες, οίτινες από την βρωμερά συνήθειαν έχασαν σχεδόν την εντροπήν των ανθρώπων και τον φόβον του Θεού.» (Ελληνική Νομαρχία).


«Και σκότωναν οι τύραγνοι κι οι τουρκοκοτζαμπασήδες» (Μακρυγιάννης)


Κι’ ας έφερναν χίλια δυο προσκόμματα οι άρχοντες στους πολεμιστές της Πατρίδας.


«Η αιτία του κακού είναι οι άρχοντες όχι φιλότιμοι, ουδέ τόσο φιλόδοξοι, όσον φιλόπλουτοι. Κατακρατούν τα άρματα όχι δια να πολεμήσουν αλλά δια να υπερασπίσουν τα πλούτη των και κοντά εις τούτο σφετερίζονται και όλα της Πατρίδος τα δικαιώματα» Θ. Κολοκοτρώνης


Κι ας συμβούλευε η Φαναριώτικη «πατρική διδασκαλία»:


«Κλείσατε τα αυτία (προσοχή δεν είναι λάθος. Αυτίον έγραφε το ιερόν Φανάριον) σας και μην δώσετε καμμίαν ακρόασιν εις ταύτας τας νεοφανείς ελπίδας της ελευθερίας εναντίον εις τα ρητά της θείας γραφής και των Αγίων Αποστόλων όπου μας προστάζουν να υποτασσώμεθα είς τας υπερεχούσας άρχας …»


Κι’ ας κωλυσιεργούσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στο κάλεσμα του Παπαφλέσσα να κηρύξει την επανάσταση.


«Πού πολεμοφόδια; Πού όπλα; Πού χρήματα πολυάριθμα; Αλλ’ εις εποχήν ταύτην οποία δείγματα θετικότητος έχομεν για να πιστεύσωμεν όσα λέγει ο Δικαίος και όσα γράφει ο Υψηλάντης;»


Κι’ ας κανοναρχούσε ο Προύχοντας Ανδρέας Ζαΐμης « Όλα τα παρά του Δικαίου λεχθέντα είναι άστατα…στασιαστικά, ιδιοτελή, και σχεδόν μπιρμπάντικα.». (Αμβροσίου Φραντζή, «Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος». )


Κι ας έσπερναν τη διχόνοια οι Δεσποτάδες στον λαό.


«Τους άλλους τους έβαλλε εις διχόνοια ο Δεσπότης (σ.σ. της Αρκαδίας). Πιάστηκα με τον Άγιον.». (Μακρυγιάννης)


Η επανάσταση του 21 άρχισε χωρίς τις ευλογίες του Παλαιών Πατρών και των προυχόντων. Στις 21 Μαρτίου ο τσαγκάρης Παναγιώτης Κερτζάς ξεσηκώνει την Πάτρα. Στις 23 του Μαρτίου ο Κολοκοτρώνης κι ο Παπαφλέσσας μπαίνουν στην Καλαμάτα. Κατόπιν, οι προύχοντες αναγκάστηκαν να προσχωρήσουν.


«Ψευδής είναι η εν Ελλάδι επικρατούσα ιδέα ότι εν τη Μονή της Αγίας Λαύρας ανυψώθη κατά πρώτον η σημαία της Ελληνικής Επαναστάσεως» (Σπ. Τρικούπη Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως).


Τούτη την πατρίδα ΔΕΝ την ελευθέρωσαν οι Δεσποτάδες και οι Προύχοντες. Οι Κωλέτηδες και οι Μαυροκορδάτοι, πολιτικάντηδες. Αυτοί να την οικειοποιηθούν πάσχιζαν, για νάχουν το ελεύθερο να κάνουν τις βρωμιές τους.


«Ο Κωλέτης παρακινάει και τα άλλα μέλη της Διοικήσεως και τους στέλνουν πάλε εναντίον του Οδυσσέα (Ανδρούτσο). Μου λέγει ο Γκούρας « Η διοίκηση θέλει να με κάνει χιλίαρχον εις το ποδάρι του Δυσσέα φτάνει να σκοτώσω τον Δυσσέα. Η καϋμένη η πατρίδα αμαρτίες οπούχε και γύρευε να την λευτερώσουμε εμείς οι ανθρωποφάγοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί. Τι έκανε ο Δυσσέας; Ότι πήγε να σκοτώσει τους Τούρκους; Τώρα βαίνουν εσένα να σκοτώσης τον Δυσσέα. Αύριον θα βάνουν εμένα, σκοτώνω εσένα. Κι έτζι θα μας φάνε όλους. Θα μπούνε μονάχα οι Τούρκοι μέσα και θα κυργέψουν την Πατρίδα…Κι ο Κωλέτης σαν την φώκια όπου κλαίει τον πνιγμένον όσο που σαπίζει και κάθεται και τον τρώγει. Εμφύλιους πολέμους και φατρίες ‘πιτηδεύεται ο Αρχηγός (ο Κωλέτης) να κάνη, Τούρκους δεν έχει κώλο να πλησιάζει κοντά τους…. Το Έθνος μας το κομμάτιασαν εις την Συνέλεψη. Εμείς σκοτωνόμαστε κι οι πολιτικοί τήραγαν τους σκοπούς τους….Ότι σιδερώνουν την αρετή εκείνοι που σε κυβερνούσαν και σε κυβερνούν και τώρα κατατρέχουν το δίκαιον και την αλήθειαν και με ψέματα θέλουν και με σπιγούνους να σε λευτερώσουνε…. Μήτε τώρα είσαι καλά μήτε δια τα μέλλοντά σου, με τους ανθρώπους όπου σε τριγυρίζουν, πολιτικούς, σπιγούνους και τοιούτους αξιωματικούς.». (Μακρυγιάννης).


Τούτη την Πατρίδα την ελευθέρωσαν, διωκόμενοι, υβριζόμενοι, φυλακιζόμενοι, οι αθυρόστομοι Καραϊσκάκηδες, οι σεβαστοί και τολμηροί Κολοκοτρώνηδες, οι απροσκύνητοι Διάκοι και Παπαφλέσσες, οι Μακρυγιάννηδες. Οι δολοφονημένοι, από τους ρουφιάνους των Μαυροκορδάτων και Κωλέτηδων, Ανδρούτσοι.


Γιατί, αυτοί οι ταπεινοί χωριάτες και οι βουνήσιοι Κλέφτες και Αρματολοί, πίστευαν όχι στην «πατρική διδασκαλία» του Φαναριού, αλλά πίστευαν και πάλευαν «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία», του Μάρτυρα Ρήγα.
Γιατί, αυτοί οι Κλέφτες και Αρματολοί, έκαναν πόλεμο, έχοντας σπουδάσει στη Στρατιωτική Ακαδημία της κλεφτουριάς. Όπου ο αδύνατος, γνωρίζοντας τον τόπο του και τις ιδιομορφίες του, ξέρει και πώς θα πολεμήσει και πώς να νικήσει τον πιο δυνατό.


Ο Καραϊσκάκης «εστρατηλάτει κατά την κλέφτικην μέθοδον διεξήγαγε δε τον τοιούτον πόλεμον μεθ’ όσης δυνάμεως και ο Κολοκοτρώνης και μετά πλείονος ευφυΐας» (Julien de la Graviere στο Η Επανάσταση του 21, του Δημήτρη Φωτιάδη).


Γιατί αυτοί οι πεινασμένοι και ξυπόλητοι, όταν είδαν πως κόντευε να χαθεί η Επανάσταση από τους ξενόφερτους Στρατηγούς και Στόλαρχους, κραυγασαν, μαζί με τον Κολοκοτρώνη, «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους».


Αυτά αυτοί, τότε.


Και σήμερα; 188 χρόνια μετά;


Να πάλι οι Μαυροκορδάτοι, οι Κωλέτηδες, οι προύχοντες, βρικολακιασμένοι.


Οι σύγχρονοι χαλασοχώρηδες «Πολιτικατζήδες, ψιλικατζήδες, κολλυβιστάδες, μουνούχοι…» (Γ. Σεφέρης), φωνασκούν πως, ως εκπρόσωποι του λαού, κάνουν ότι κάνουν.


Πλουτίζουν με «παράκτιες (off shore)» και καμαρώνουν, ενώ ο λαός πένεται.


Χτίζουν αυθαίρετα αναψυκτήρια και σκορπίζουν φιλανθρωπία σε αναξιοπαθούντες Ινδούς.


Μπαινοβγάζουν τη χώρα από την επιτήρηση και ετοιμάζονται, ΑλΜΟΥΝΙΑ ρήμασι πειθόμενοι, να την ξαναβάλουν.


Ορίζουν πως τις λοβιτούρες των χρυσοκανθάρων χρυσαγοριών θα τις πληρώσει και πάλι ο λαός, αντί να τους πιάσουν και να τους κάνουν να ξεράσουν όσα αχόρταγα και παράνομα έφαγαν.


Γιατί οι νέο-δεξιοί (η ακοινώνιστη δεξιά), νεοφιλελεύθεροι πολιτικατζήδες, γνωρίζουν καλά πως «αυτόν που τσάκισε η φτώχεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα , του ‘ναι δεμένη η γλώσσα: Ανήρ πενίη δεδμημένος ούτε τι ειπείν ουθ' ερήαι δύναται, γλώσσα δε οι δέδεται.».


Οι καναλαυλιζόμενοι (αυλιζόμενοι στα κανάλια) πολιτικάντηδες, που είναι πάντα πρόθυμοι να ανασκολοπίσουν πραγματικότητα και αλήθεια, πάσχουν από την αισχρή αρρώστια των ψεύτικων λόγων: «Δεν είναι άλλη αισχρότερη αρρώστια από τα πλαστά λόγια: Νόσημα γαρ αίσχιστον είναι συνθέτους λόγους» (Αισχύλος)


Και κάνουν πως ξεχνούν ότι: «Ο διασυρμός των ψευδολόγων είναι η πραγματικότητα: Ψευδολόγων έλεγχος εστί τα πράγματα».


Οι νταβατζήδες πάνε κι έρχονται με βαλίτσες Ζήμενς. Κουμπάροι, λαμόγια, δομημένα και άλλα ερπετά σούρνονται στη χώρα.


Μάζα χειραγωγούμενη από τους επιτηδείους, κατήντησε ο λαός, που του τάζουν προεκλογικά λαγούς με πετραχήλια. Και μετεκλογικά γίνονται λαγοί. Για να επανεμφανισθούν, οσμιζόμενοι εκλογές, σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή, στα κανάλια, προς άγραν ψήφων.


Η διατυμπανιζομένη σωφροσύνη και ψυχραιμία στην εξωτερική πολιτική αποθρασύνει τους «γειτόνους». Ίσως αυτοί να διάβασαν τον Θουκυδίδη: «Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα». Ίσως και να εκλαμβάνουν την ψυχραιμία ως κωλοπροβολή των οπισθίων για εφαρμογή του οθωμανικού δικαίου.


Και υπερίπτανται, σε χαμηλή πτήση, του Σουνίου. Και περιπλέουν τον Κάβο Ντόρο, ενώ βορειότερα προβάλλουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και μακεδονικές οι σκοπιανοί.


Και μείς, αντί να χτυπήσουμε το χέρι στα διεθνή λεγόμενα φόρα (Eυρωπαίοι είμαστε) μνημονεύοντας Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη και Μακρυγιάννη και Κλέφτες και Αρματολούς, μπροστά στους κλέφτες και αμαρτωλούς ευρωαμερικάνους μνημονεύουμε Κοντολίζα και Χίλαρυ και λυπούμαστε που δεν μας τίμησε ο Ομπάμα, αλλά οδεύει προς την Τουρκία.


Η κοινότητα των Ελλήνων Ανθρώπων το ξέρει πως:
«Την φωτιά της δημιουργίας τη συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος... Με την ψυχή γεμάτη κόσμους, χωρίς χαλινάρια ή παρωπίδες» (Γ. Θεοτοκάς).


Με όπλο τον Έλληνα Λόγο και μόνο, με καθαρό πρόσωπο και ονοματεπώνυμο, η κοινότητα των Ελλήνων Ανθρώπων:
Αντιστέκεται στους χαλασοχώρηδες και τους γλωσσοχαλαστήδες.


Αντιστέκεται στους πατριδέμπορους, που κατηγορούν τους πατριώτες και υμνολογούν τον συμβιβασμό και την καλπουζανιά. Που αρνούνται την παράδοση και την ιστορία, στο όνομα του «πολιτικώς ορθού».


Αντιστέκεται στον αφανισμό των ανθρωπίνων αξιών, που επιχειρεί η παγκοσμιοποιημένη τιποτολογία με δέλεαρ το χρήμα και τη δύναμη -αποκλειστικό μέτρο, πλέον, με το οποίο μετριέται ο άνθρωπος.


Αντιστέκεται σ’ αυτούς που με τον ιδρώτα των ανθρώπων χτίζουν τις χρυσωμένες τράπεζες, με τα χρυσωμένα αγόρια.


Αντιστέκεται στον κλωνισμό (κλωνοποίηση) της μετριότητας και τον κλονισμό της αξιοκρατίας.


Αντιστέκεται στους άπληστους, νεόπλουτους δια της πολιτικής. Τους βουλιμικούς για εξουσία, χρήμα, και αναίσχυντη επίδειξη.


«Αυθάδεια, η αχορτασιά γεννά, όταν πολλά πλούτη πέσουν σε ανθρώπους, που σωστό μυαλό δεν έχουν: Τίκτει γαρ κόρος ύβριν όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισοιν όσοις μη νόος άρτιος ή» (Σόλων)


Αντιστέκεται σ’ αυτούς που εχθρεύονται την ανιδιοτέλεια και την ελευθερία. Λοιδορούν το φιλότιμο και την μπέσα. Περιθωριοποιούν την παράδοση και κολοβώνουν την Πατρίδα.


Αντιστέκεται στους κυνικούς παγκοσμιοποιημένους, που μας προσκαλούν να ζήσουμε κλεισμένοι στο καταναλωτικό χοιροστάσι, για να πρήζονται, από την απληστία, οι ακόρεστες σαπιοκοιλιές τους.


Αντιστέκεται…


Βοήθειά μας, σεμνέ Καραϊσκάκη. Βοήθειά μας Γέρο του Μοριά. Βοήθειά μας Κανάρη μπουρλοτιέρη.αναδημοσιεύση από zougla.gr

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

1η Απριλίου - Ημέρα της κουκούλας!

Επειδή:
-Μας δουλεύουν ψιλό γαζί-Τα έχουν κάνει σκατά και το μόνο που έχουν να προτείνουν σαν λύση είναι ο συνεχής περιορισμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας.
-Πρέπει να πεθάνει κάποιος (Κατερίνα Γκουλιώνη) για να υποσχεθούν ότι "ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ την αλλαγή της κολπικής εξέτασης"
-Δεν είναι οι κουκούλες το πρόβλημα, αλλά το σύμπτωμα
-Στην τελική επειδή βαρεθήκαμε να βλέπουμε παθητικά και με ένα γέλιο θα τους θάψουμε: Κάνουμε την....
Τετάρτη, 1η Απριλίου Ημέρα κουκουλοφορίας

Κεντρικό Σύνθημα:"ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ"

Συμπληρωματικά συνθήματα:

"ΓΑΜΩ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΑΣ"

"ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ, ΧΟΙΡΟΙ, ΠΑΛΙΟΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ"

"ΤΣΑΜΠΟΙ, ΡΟΥΓΟΥΝΙΑ, ΦΟΛΟΔΟΝΟΙ"

-Όλη την ημέρα, κυκλοφορούμε όπου είναι εφικτό, με φούτερ με κουκούλες, με μαντήλια, μάσκες, κασκόλ ή ότι άλλο φανταστεί ο καθένας που να "αποκρύπτει τα χαρακτηριστικά του".
Το απόγευμα, στις 6:30 μαζευόμαστε σε σημείο ή σημεία που θα αποφασίσουμε, με ανάλογα αξεσουάρ. Με κρυμμένα πρόσωπα, ειρηνικά, χωρίς κόμματα, οργανώσεις ή ότι άλλο, εκφράζουμε τη διαφωνία μας χλευάζοντας τα μέτρα.

Συντονισμός μέσω του
http://imeratiskoukoulas.blogspot.com/
Για το μέρος ή τα μέρη της συνάντησης, ψηφίστε στο δημοψήφισμα δεξιά. Προσφέρετε συνθήματα. Φτιάξτε μπάνερς για να αναρτήσουμε. Διαδώστε το μέσω facebook φτιάχνοντας γκρούπ, καθώς και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο. Μόλις καταλήξουμε σε μέρος, διαδώστε το μέσω SMS.

ΥΓ. προς όποιους δημοσιογράφους τυχόν ασχοληθούν: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΝ ΜΠΛΟΓΚΕΡΣ (ΤΟ ΠΟΙΟ?) ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Disclaimer: Εννοείται ότι η κινητοποίηση αυτή δεν έχει σκοπό να προτρέψει σε βίαιες ενέργειες, αλλά να προκαλέσει μία μαζική και δημόσια αντίδραση στην καταπάτηση κάθε έννοιας δικαιοσύνης και ατομικής ελευθερίας που προωθεί η κυβέρνηση.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

"Και για το πείσμα σας γουρούνια θα αντέχω"

Καταγγελία προς τον συνήγορο του πολίτη της κρατούμενης Γκουλιώνη Αικατερίνης Ελεώνας Θηβών (20-02-09)

Είμαι 41 ετών σήμερα, εξαρτημένη από την ηρωίνη από τα 17 μου.
Τόσα χρόνια αρρώστια και εξάρτηση από μία ουσία που αν δεν την είχα δε θα μπορούσα να είμαι όρθια για να δύναμαι να εργαστώ, για να μπορέσω να ζήσω.
Τον χειρότερο εφιάλτη, όμως, που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο συνεπακόλουθο της εξάρτησης, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα τον ζήσω έτσι όπως τον ζω και όπως καθημερινώς απειλούμαι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστώ. Αυτό το «αυτονόητο συνεπακόλουθο της εξάρτησης», λοιπόν, είναι η φυλάκιση η οποία, ουσιαστικά σημαίνει την αιχμαλωσία και την ομηρία μου από τους δεσμοφύλακες που ελέγχουν κι επεμβαίνουν ακόμη και στα γεννητικά μου όργανα και στ’ απόκρυφα σημεία του σώματός μου.
Όποτε μπαίνω στην φυλακή είτε γιατί εισάγομαι πρώτη φορά είτε γιατί επιστρέφω από δικαστήριο είτε γιατί πήγα νοσοκομείο δέχομαι την εξής επίθεση, η οποία ονομάζεται «έρευνα»: Η δεσμοφύλακας με υποχρεώνει να βγάλω όλα μου τα ρούχα, με βάζει να σκύψω, ν’ ανοίξω τους γλουτούς, να βήξω και παρατηρεί τον πρωκτό μου. Πολλές φορές βρίσκει ευκαιρία να παρατηρήσει γυμνό σώμα και με κοιτάει καλά καλά, μου φέρεται προσβλητικά, ειρωνικά, θρασύτατα, σα να’ μαι το τελευταίο σκουπίδι. Μετά μου δίνουν άλλα ρούχα, από την αποθήκη τους, παράτερα και εξευτελιστικά, μου παίρνουν το σουτιέν γιατί, λέει, «απαγορεύεται» να το φοράω στην απομόνωση γιατί λέει, δήθεν μπορεί να…αυτοκτονήσω μ’ αυτό, μου δίνουν παπούτσια μεγαλύτερο μέγεθος απ’ το δικό μου και περπατάω σαν παλιάτσος και με οδηγούν στο φαρμακείο.
Εκεί, με βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική καρέκλα και η δεσμοφύλακας βάζει το δάχτυλό της στο αιδοίο μου μέσα στον κόλπο. Στην συνέχεια υποχρεούμαι να ουρήσω μπροστά στην δεσμοφύλακα για να κάνουν το ναρκωτέστ. Μια φορά, στο χαρτί που ήταν τοποθετημένο στην γυναικολογική καρέκλα όπου μ’ έβαλαν να κάτσω είδα μία τρίχα από προηγούμενη ερευνηθείσα.
Η αποστείρωση στα εργαλεία τους είναι κάτι που ενίοτε θυμούνται. Σε άλλες βάζουν διαστολείς και σκουριασμένους, πολλές φορές, τους βάζουν το δάχτυλό τους και συγχρόνως πιέζουν προς τον ορθό ή και από επάνω στη βουβωνική χώρα σε σημείο που η κρατούμενη να πονάει. Τα ειρωνικά σχόλια και τα σόκιν «αστειάκια» των δεσμοφυλάκων δεν λείπουν από το «ρεπερτόριό» τους…
Προσφάτως που αρνήθηκα την κολπική έρευνα και από τον γυναικολόγο, διότι ανεξαρτήτου μορφώσεως, ειδικεύσεως και μορφωτικού επιπέδου το να σου χώνει ο καθείς τα δάχτυλά του είναι τουλάχιστον «απρεπές», θα έλεγα, και ζητούσα υπερηχογράφημα, με απείλησαν ότι θα με δέσουν όλη νύχτα με τη χειροπέδα στο κάγκελο και αυτή την απειλή συγκεκριμένα την ξεστόμισε η δεσμοφύλακας που τελεί χρέη…νοσοκόμας στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.) Γκαβάνα Στέλλα παρουσία της υπαρχιφύλακα Σαμπάνη Σωτηρίας, μου είπε πως αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να δεχτώ την κολπική κι αυτή που δεν είναι, είναι «άλλο πράμα». Εν ολίγοις αυτό που μου είπαν και λένε είναι ότι αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να μου κάνουν ότι θέλουν και να μην αντιδράω. Με οδήγησαν στην υποδιευθύντρια Καφρίτσα Αγλαϊα, η οποία μου είπε πως αφού αρνούμαι την κολπική έρευνα ότι βρεθεί από ναρκωτικά στην φυλακή θα το χρεώσει σ’ εμένα και πως θα με κρατήσει πολλές ημέρες στην απομόνωση. Όταν της ζήτησα να μου κάνει υπερηχογράφημα διότι δεν αντέχω άλλο αυτόν τον βιασμό της κολπικής μου είπε πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Της απάντησα ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να πληρώνω εγώ τη δική τους ανεπάρκεια και με οδήγησαν στην απομόνωση όπου ούτως ή άλλως θα με οδηγούσαν, κάνοντας κολπική ή μη. Στην απομόνωση με έκλεισαν σ’ ενα κελί όπου έπρεπε να χτυπάω το κουδούνι για να’ ρθει η δεσμοφύλακας να μου ανοίξει να πάω στην μία τουαλέτα που είναι κοινή για όλες τις κρατούμενες στον χώρο αυτόν και παρακολουθούμενη από κάμερα. Την ώρα της αφόδευσης σε παρακολουθεί η δεσμοφύλακας από την κάμερα κι όταν δει τα περιττώματά σου τότε της ζητάς την άδεια να τραβήξεις καζανάκι. Εκτός του ότι είμαι αναγκασμένη να κάνω την ανάγκη μου μπροστά σε δεσμοφύλακα είμαι υποχρεωμένη να κάνω 8 αφοδεύσεις για να με βγάλουν από την απομόνωση αλλά κι αυτό, πάλι, εξαρτάται από τις διαθέσεις τους. Οι περισσότερες κρατούμενες αναγκάζονται να παίρνουν καθαρτικό για να επιτύχουν αυτές τις κενώσεις και αρκετές φορές είτε δεν έρχεται η δεσμοφύλακας να τους ανοίξει την πόρτα είτε είναι άλλη κρατούμενη στην τουαλέτα και στην κυριολεξία ενεργούνται επάνω τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιες δεσμοφύλακες τις εξευτελίζουν γιατί ενεργήθηκαν επάνω τους ή τους λένε απειλητικά ότι «εδώ είναι Θήβα και το κουδούνι για να πας τουαλέτα θα το χτυπάς όταν έχεις μεγάλη ανάγκη», την οποιά «μεγάλη ανάγκη» την κρίνει η δεσμοφύλακας ή της λένε με δυσφορία «πάλι τουαλέτα θέλεις;» και άλλα τέτοια με ανείπωτη απανθρωπιά και σαδισμό. Μου έχει συμβεί να μη μου ανοίγει η δεσμοφύλακας την πόρτα του κελιού για να πάω στην τουαλέτα και αναγκαζόμουν να ουρώ σε πλαστικό μπουκάλι νερού και αργότερα να έχω πρόβλημα με το έντερό μου από την συγκράτηση των κοπράνων. Στο τέλος, έφτασα στο σημείο να κλωτσάω την πόρτα του κελιού για να μου ανοίξει, να μου φέρεται προκλητικά και υποτιμητικά και επειδή την αποκάλεσα «κότα» έγραψε μία ψευδή αναφορά (η κα Δανιηλίδου Χαρίκλεια ειναι η εν λόγω δεσμοφύλακας) σε συνεργασία με τον αρχιφύλακα Γαλάνη Ιωάννη που ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα και σε αυτόν αναφερόταν η κα Δανιηλίδου, με πέρασαν πειθαρχικό κι ο υποτελής σε αυτούς, εισαγγελέας Πρασσάς Γεώργιος με τιμώρησε με πειθαρχική ποινή εγκλεισμού σε κελί της απομόνωσης για πέντε μέρες με, επιπροσθέτως παράνομη, στέρηση καφέ, τσιγάρου και τηλεφώνου. Πειθαρχικό το οποίο παραγράφεται σε δυο χρόνια πράγμα που σημαίνει πως εκτός του μαρτυρίου που υπέστην δεν θα αποφυλακισθώ με υφ’ όρων απόλυση, δεν θα πάρω άδεια και οι άρρωστοι γονείς μου και η 21χρονη κόρη μου θα περιμένουν πολύ για να με δουν και να τους στηρίξω. Όλα αυτά συνέβησαν στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλλού, αλλά αυτοί οι κύριοι υπηρετούν σήμερα στη Θήβα όπως και ο αρχιφυλακεύων Κοράκης Παναγιώτης, ο οποίος στην εδώ απομόνωση της Θήβας μου είπε πως παρ’ όλες τις 8 κενώσεις κλπ δικαιούται «βάσει του εσωτερικού κανονισμού» να με κρατήσει έξι ημέρες στην απομόνωση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν γράφει κάτι τέτοιο, αντίθετα λέει πως η τριήμερη κράτηση στην απομόνωση γίνεται μ’ εντολή εισαγγελέα και παρατείνεται εφόσον έχουν βρεθεί απαγορευμένες ουσίες στο σώμα του κρατούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν…
Μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις στην απομόνωση –ειδικό χώρο κράτησης τον ονομάζουν λες και αλλάζοντας όνομα σε κάτι παύει και η φρίκη- γιατί όταν τύχει να έχει ζεστό νερό δεν είναι εκεί η δεσμοφύλακας και όταν είναι εκεί μπορεί να σε βγάλει από το κελί για να κάνεις μπάνιο, το νερό να είναι κρύο και να επιμένει πως είναι ζεστό βγάζοντάς σε τρελή. Όταν και αν κάνεις μπάνιο σε παρατηρεί. Έτσι, μένουμε χωρίς μπάνιο για 7 μέρες και άνω. Καφέ, νερό υποχρεούσαι να παραγγείλεις μόνο από το καφενείο της φυλακής το οποίο λειτουργεί για τους δεσμοφύλακες και δουλεύουν σε αυτό κρατούμενες. Την τελευταία φορά που κρατήθηκα στην απομόνωση πλήρωσα 20 ευρώ στο καφενείο. Με αυτά τα χρήματα μπορούσα να περάσω περίπου είκοσι μέρες αγοράζοντας καφέ, ζάχαρη κλπ ενώ τα πλήρωσα μέσα σε πέντε μέρες. Αλλά εδώ η διαχείριση των χρημάτων μας εξαρτάται από τις ορέξεις της υπηρεσίας του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ. Όταν λοιπόν, αποφασίσουν οι ασύδοτοι βασανιστές μας να μας βγάλουν από την απομόνωση πρέπει να περάσουμε το ίδιο μαρτύριο της σωματικής έρευνας και της κολπικής εισβολής. Αυτό το ίδιο μαρτύριο της έρευνας μπορεί ανά πάσα στιγμή να μου το κάνουν και στο θάλαμο, όπου μένω, όταν υπάρχει υπόνοια για ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών. Μπαίνουν μέσα στο θάλαμο, μας ξυπνάνε, μας κάνουν σωματική και κολπική έρευνα, μας βγάζουν έξω από τον θάλαμο και ανακατεύουν όλα μας τα πράγματα πετώντας τα κάτω. Μετά χάνουμε πράγματα μας γιατί τα πετάνε ή τα παίρνουν και πρέπει να τακτοποιήσουμε ολόκληρο το θάλαμο για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε…
Κάποτε ήμουν άνθρωπος με όνειρα, με όρεξη για μάθηση, με κερδοφόρα επιχείρηση, με όρεξη για δημιουργία. Σήμερα, όλος αυτός ο πόνος, η κακοποίηση, ο βιασμός του σώματος και της ψυχής που έχω υποστεί με κάνουν να ονειρεύομαι πως τους σκοτώνω όλους αυτούς που πληρώνονται για να βασανίζουν αδύναμους ανθρώπους.
Σφίγγοντας τα δόντια σιγοψιθυρίζω «και για το πείσμα σας, γουρούνια, θα αντέχω» ελπίζοντας να έρθει κάποια μέρα που θα σταμτήσουν να απλώνουν τα βρώμικα, διεστραμμένα χέρια τους επάνω σε αδύναμους ανθρώπους. Το ξέρω πως ο κόσμος δεν αλλάζει, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ, όμως, φτάνει να μην αδιαφορούμε. Ποτέ δεν πρόκειται να ξεπεράσω τα όσα υπέστην και υπόκειμαι μεσα στη φυλακή.
Γκουλιώνη Κατερίνα

http://femininmasculin.wordpress.com/.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου Μηχανοκίνητη Πορεία στις Γυναικείες Φυλακές, Ελαιώνα Θηβών.Προσυγκέντρωση 9:30 στο Άγαλμα της Αθηνάς, στο Πεδίο του Άρεως.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΖΩ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Οι κουκουλίτσες που θα φορεθούν φέτος :

Διαλέγετε και φοράτε !

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Ο πιτσιρίκος δίνει ρέστα !

Η κυβέρνηση
Καραμανλή κάνει
επιτέλους την
αυτοκριτική της. Αφού
για πέντε χρόνια
κουκούλωνε όλα τα
σκάνδαλα, τώρα
αποφάσισε
να ποινικοποιήσει
την κουκούλα.
Τώρα που
ποινικοποιήθηκε και η
κουκούλα, θα
αλλάξουν τα
συνθήματα. Από το
"Οι μπάτσοι
πουλάνε την ηρωίνη" θα
περάσουμε στο "Οι
μπάτσοι πουλάνε τις
κουκούλες". Παίζει
και το σύνθημα "Οι
μπάτσοι φοράνε τις
κουκούλες", αφού,
όταν δεν θα τις
πουλάνε, θα τις
φοράνε.
Αναδημοσίευση απο pitsirikos.blogspot.com
Στα χρόνια της παρανομίας:

Πως θα λέγεται το πρόστιμο για την κουκούλα?

"Κουκουλο-φόρος"

Πως θα λέγεται το ειδικό σώμα για να πιάνει όσους σπάνε?

"Οι Αθραυστοι"

Απαγορευμένες εκφράσεις:

"Φασκελοκουκούλωστα"

"Η υπόθεση πάει για κουκούλωμα"

"Κουκουλώσου παιδί μου θα κρυώσεις"

Απαγορευμένα επίθετα:

Κουκούλας (πρώην διαιτητής)
Κουκουλάκης (νυν διαιτητής)

Απαγορευμένα επαγγέλματα:
Μακιγιέζ, Αισθητικός, Πλαστικός Χειρούργος(συμμετοχή σε εγκληματική πράξη λόγω αλλοίωσης χαρακτηριστικών προσώπου)

Γιάφκες:Στούντιο Αισθητικής, Καμαρίνια, Κλινικές

(ο υπογράφων με την ευγενική τσατοσυμμετοχή: Dr Flantza & Trip)
Μολοτωφ και αλλα μικροαντικειμενα εκτοξευτηκαν απο antidrasi+sex στις 1:48 πμ
Ετικέτες

Αναδημοσίευση από το foralexandros.blogspot.com

Μελλοντικός διάλογος

- Σούλη να άλλαξεις γρήγορα μπλούζα !
- Γιατί μανάρι μου ;
- Μα καλά με κοροιδεύεις ; Αφού έχει κουκούλα και μάλιστα μαύρη.
- Μα ρε Σουλίτσα κάνει κρύο έξω !
- Μη μου πεις τώρα ότι θα βάλεις και κασκόλ ;
- Σύνελθε μωρό γιατί θα τα πάρω άγρια !
- Σου θυμίζω ότι δουλεύω στο Δημόσιο ...
- Στα αρχ#δι@ μου, γαμώ το φελέκι μου, έξω κάνει π%τσοκρύο !
- Μη βρίζεις δεν σε παίρνει !

Ενίοτε η ηλιθιότητα προκαλεί παράλυση εγκεφαλικών νεύρων θέλετε παραδείγματα ;
No comments

ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ !

Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη & Μαρία Δημητριάδη

Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους
γυναίκες και άνδρες με όπλα στους ώμους
στο τίμιο λάβαρο πάντα πιστοί
στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί

Όταν χτυπήσεις δυο φορές
ύστερα τρεις και πάλι δυο
Αλέξανδρέ μου
Θα 'ρθω για να σ' ανοίξω
Θα σου 'χω φαγητό ζεστό
Θα σου 'χω ρούχο καθαρό
Γωνιά για να σε κρύψω

Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους
γυναίκες και άνδρες με όπλα στους ώμους
στο τίμιο λάβαρο πάντα πιστοί
στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί

Όταν χτυπήσεις δυο φορές
ύστερα τρεις και πάλι δυο
Αλέξανδρέ μου
Θα δω το πρόσωπό σου
Στα μάτια κρύβεις δυο φωτιές
στα στήθη σου χίλιες καρδιές μετράνε τον καημό σου

Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους
γυναίκες και άνδρες με όπλα στους ώμους
στο τίμιο λάβαρο πάντα πιστοί
στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί

Όταν χτυπήσεις δυο φορές
ύστερα τρεις και πάλι δυο
Αλέξανδρέ μου
σκέφτομαι το φευγιό σου
Σε βλέπω σε κελί στενό
να σέρνεις πρώτος το χορό
πάνω στο θάνατό σου

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Η Αθήνα γίνεται μπλε

Δανείζομαι τον τίτλο από τον Ελεύθερο Τύπο τον οποίο άκουσα χτες να ανακοινώνει με καμάρι ο κος Κοτρώτσος, διευθυντής της εφημερίδας της Γιάννας* στην εκπομπή της Λιάνας Κανέλλη στον City 99,5FM. Τι εννοούσε ; Ότι επιτέλους θα έρθει η αστυνομία να προστατέψει το κέντρο. Μετά άκουσα και τα καινούρια μέτρα αντιμετώπισης της έξαρσης της τρομοκρατίας(πόσες βλακείες θα ακούσουμε ακόμα) και της εγκληματικότητας. Μονάδες περιπολίας στο κέντρο και ομάδα επεξεργασίας πληροφοριών. Γιατί αυτό μου θυμίζει κάτι παλιούς καιρούς (ευτυχώς έχω μόνο ακουστά) με κάτι κυρίους που σε παρακολουθούσαν και σε κατέδιδαν ; Χαφιέδες δεν τους λέγαν ή κάνω λάθος ;
Φτάνει να δούμε ποιους εξυπηρέτησε η επιδρομή των "κουκουλοφόρων" για να καταλάβουμε ποιοι ήταν αυτοί. Σίγουρα δεν ήταν αντιεξουσιαστές και όποιος το πιστεύει αυτό για μένα είναι ηλίθιος ! Καλά ούτε έναν δεν μπόρεσαν να πιάσουν οι αστυνομικοί που ήταν εκεί γύρω, ούτε έναν ; Και πώς αυτή την φορά δεν βρέθηκε ένας ευσυνείδητος εκτός υπηρεσιάς να βγάλει το κουμπούρι και να πυροβολήσει ; Δεν θα πέρναγε εκείνη την ώρα κανείς φαίνεται. Μα κάτι συμπτώσεις σ' αυτή τη ζωή που υπάρχουν !

*Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Σχετικά με την προκήρυξη του Ε.Α.

Την διάβασα την προκήρυξη, καλή μου φάνηκε. Ξέρω είναι κάπως παρακινδυνευμένο να γράφει κάποιος ότι μια προκήρυξη «τρομοκρατικής» οργάνωσης είναι ωραία. Αλλά θα το ρισκάρω !
Μου δίνεται η εντύπωση ότι αυτοί που την έγραψαν είναι σχετικά νέοι. Μ΄αρέσει που διευκρινίζεται ότι σκοπός δεν είναι να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Όσο για τους δημοσιογράφους και τα σχετικά λίγο πολύ τα ξέρουμε.
Μακάρι να είναι μια «αγνή» οργάνωση ένοπλης πολιτικής αντίστασης και να μην είναι υποκινούμενη από άλλα συμφέροντα, αμερικανικά ή άλλα. Έχω όμως τους ενδοιασμούς μου, γιατί και η 17η Νοέμβρη δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι κρύβονταν από πίσω και σίγουρα δεν ήταν μόνο (αν ήταν) αυτοί που μπήκαν στη φυλακή.
Όλα αυτά τα γράφω γιατί απλά δεν μπορώ να ταυτιστώ με κάποια οργάνωση έτσι εύκολα ούτε όμως και να την καταδικάσω από τη στιγμή που μόνο υλικές ζημιές έχει προξενήσει. Όσο για τον όρο «τρομοκρατική» εμένα προσωπικά δεν με έχουν τρομοκρατήσει ούτε έχω κάποιο λόγο να φοβάμαι. Περισσότερο φοβάμαι τους διάφορους ανεγκέφαλους αστυνομικούς που πυροβολούν και σκοτώνουν 15χρονους ή δέρνουν αδιακρίτως τον κόσμο. Περισσότερο φοβάμαι τους ανίκανους και γι’ αυτό επικίνδυνους πολιτικούς μας !

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Έχω στα χέρια μου την μυστική λίστα της αντιτρομοκρατικής με τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες της χώρας.


Βουλαρίνος Εμμανουήλ
Ιδιότητα : Μέλος της οργάνωσης «Ελληνοφρένεια»

Καλαμούκης Ευθύμιος
Ιδιότητα : Ομοίως

Μπαρμπαγιάννης Αποστόλης
Ιδιότητα : Γνωστός κουκουλοφόρος με φέσι

Μπότσης Τζένη
Ιδιότητα : Τρομοκράτης αθώων πολιτών

Πανούσης Δημήτριος
Ιδιότητα : Βαριά σεσημασμένος

Πετίνης Άλκης
Ιδιότητα : Τρομοκράτης δημόσιων υπηρεσιών

Πιπιλή Φωτεινή
Ιδιότητα : Άμα την έχεις δει και ακούσει ξέρεις !

Πριτσαπήδουλας
Ιδιότητα : Τρομοκράτης αθώων πολιτών

Ρουμελιώτης Ανδρέας
Ιδιότητα : Μέλος της οργάνωσης «Ανάποδα»

Τζώρτζογλου Στράτος–Παπαστράτος
Ιδιότητα : Τρομοκράτης αθώων πολιτών

Ladden Osama Bean (Αντιγραφή από την αμερικανική λίστα)

Mr. Bean (Αντιγραφή από την βρετανική λίστα)

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Αυτή είναι η λίστα που έπρεπε να δημοσιεύσει η εφημερίδα Το Βήμα. Γίνεται ενδεικτική δημοσίευση ονομάτων γιατί διαφορετικά θα γράφαμε 300 ονόματα και θα έπαιρνε ώρα.


Αλογοσκούφης Γιώργος
Αβραμόπουλος Δημήτρης
Βουλγαράκης ο Αυτομαστιγόμενος
Διαμαντοπούλου Άννα
Καραμαν-αλής Κωστάκης
Μαρκοζιαννάκης Χρήστος
Μπακογιάννη Μητσοτάκουλα Ντορούλα
Παυλόπουλος Πάκης
Παπανδρεόυ Γιωργάκης
Παπαντωνίου Γιάννος ο Σοσιαλιστής
Ρουσόπουλος Τεό
Σημίτακος Κώστας
Χρυσοχοΐδης Μιχάλης

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Ανα-ανάρτηση απο πιτσιρίκο


Κοινωνική πολιτική
Την Ημέρα της Γυναίκας οι γυναίκες χρησιμοποίησαν δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πιτσιρίκος σας αποκαλύπτει το επόμενο μέτρο της κυβέρνησης, για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση.Εδώ!
Στις 4 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων- τα ζώα θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κανονικά, όλοι οι Έλληνες θα έπρεπε να κυκλοφορούμε δωρεάν την Ημέρα των Ζώων.
posted by πιτσιρίκος @ Κυριακή, Μάρτιος 08, 2009

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Ημέρα της γυναίκας

Χθες ήταν η μέρα της γυναίκας. Άκουσα διάφορες βλακείες στα ΜΜΕ, ως συνήθως, δεν άκουσα όμως τίποτα για την κα Κούνεβα. Δεν ήταν μια καλή ευκαιρία να αναφερθούν σ' αυτήν ή μήπως δεν είναι "πολιτικώς ορθόν" ;
Τι ψάχνω κι εγώ τώρα ε, ψίλους στα άχυρα ε ;
Γιατί έχω τέτοια εμμονή με την κα Κούνεβα ;
Πρώτον αυτό που της συνέβη δεν ήταν και λίγο, δεύτερον γιατί δεν ήταν ατύχημα αλλά κάποιοι της το προκάλεσαν, τρίτον γιατί γλίτωσε από θαύμα, τέταρτον γιατί λίγοι ενδιαφέρθηκαν να δουν τι έγινε, πέμπτον γιατί πολλοί ενδιαφέρθηκαν να κρύψουν τι έγινε και έκτον γιατί αν ρωτήσεις στο δρόμο ποια είναι η κα Κούνεβα ζήτημα είναι να βρεις έναν δύο που να ξέρουν.
Δε λέω όμως η κυβέρνηση μας σκέφτηκε εμάς τις γυναίκες είχαμε χθες δωρεαν μεταφορά με τα ΜΜΜ. Φοβερό ! Μπράβο στον υπουργό μεταφορών !

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Ακούω κάτι σαν σφύριγμα…
Έκρηξη.
Το σπίτι γκρεμίζεται. Χαλάσματα με πλακώνουν.
Δεν θυμάμαι.
Προσπαθώ να σηκωθώ. Παραμερίζω συντρίμμια.
Σκόνη παντού.
Βγαίνω έξω. Χαλάσματα παντού.
Αίματα, κορμιά σκοτωμένα,
κομμάτια ανθρώπινα σκορπισμένα παντού.
Πατάω ένα κομμένο χέρι, παραπατάω, πέφτω.

Ξυπνάω απότομα. Ήταν ένα κακό όνειρο.
Ντύνομαι γρήγορα να πάω στη δουλειά.
Βγαίνω στο δρόμο. Κάτι δεν μ’ αρέσει γύρω μου.
Κάτι απόκοσμο στην ατμόσφαιρα με ενοχλεί.
Φτάνω στη λεωφόρο.
Άνθρωποι σκυφτοί περπατούν δίπλα μου.
Κάτι παράξενο έχουν, ναι, το χρώμα τους,
κάτι έχει αλλάξει, επάνω τους.
Είναι γκρίζοι.
Κοιτάζω γύρω μου και συνειδητοποιώ πως δεν βλέπω χρώμα πουθενά.
Σαν να ‘μαι σε ασπρόμαυρη ταινία.
Και τα μάτια τους, έχουν μπει βαθιά μέσα στις κόχες.
Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.
Μήπως κοιμάμαι ; Μιλάω σε κάποιον στη στάση.
«Καλημέρα» δεν απαντάει, φυσιολογικό μου φαίνεται
«Μήπως έχετε ώρα ;»με κοιτάει με απορία ανοίγει το στόμα του μα δεν ακούω να μιλάει, τα χείλη του κουνιούνται μα δεν βγαίνει ήχος. Σταματώ την προσπάθεια.
Φεύγω βιαστικά, στην πρώτη βιτρίνα που βρίσκω θα κοιταχτώ αγχωμένα.
Τρομάζω.
Είμαι γκρι με μάτια χαμένα. Παραπατάω.
Φεύγω τρέχοντας, ψάχνω να βρω κάτι αλλά δεν ξέρω τι.
Μια οικοδομή, σκύβω και παίρνω κάτι σαν μάρμαρο.
Στην πρώτη βιτρίνα ξανακοιτάζομαι. Τα ίδια.
Απομακρύνομαι και με δύναμη πετάω την πέτρα.
Η βιτρίνα σπάει και το είδωλό μου χάνεται.
Ανακουφίζομαι.
Φτάνω σπίτι, αρπάζω τη σχολική μου τσάντα και την αδειάζω.
Φτάνω στο πάρκο.
Μαζεύω πέτρες.
Σπάω το είδωλο μου σε κάθε βιτρίνα που βλέπω.
Κάποιοι αρχίζουν να με κυνηγούν, δεν ξέρω ποιοι είναι.
Τρέχω. Λαχανιάζω.
Σταματάω ας με πιάσουν.
Δεν έχω να χάσω τίποτα.
Έτσι κι αλλιώς μάλλον δεν είμαι άνθρωπος πια.
Έτσι κι αλλιώς μάλλον δεν υπάρχουν άνθρωποι πια.
Με πιάνουν δεν καταλαβαίνω τι λενε.
Κάποιος βγάζει ένα όπλο.
Με πυροβολεί. Δεν νιώθω πόνο. Δεν νιώθω τίποτα.
Δεν φοβάμαι. Βλέπω το αίμα, είναι κόκκινο.
Κοιτάζω τον ουρανό και είναι γαλάζιος.
Χαμογελάω.
Είμαι ελεύθερη.


Δ.Γ. Πέμπτη 5/3/2009

Για την αντιγραφή HappyHour

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Bαρέθηκα !

Ίσως φταίει ο καιρός αλλά έχω πολύ κακή διάθεση σήμερα. Βαρέθηκα αυτό το θέατρο του παραλόγου που ζούμε. Μπάχαλο έχουμε γίνει, "τα πάντα όλα" που θα λεγε κι ο Μητσικώστας και "ήμαρτον". Γιατί να έχουμε καταντήσει έτσι ? Μάλλον κουράστηκα να περιμένω κάτι να γίνει. Περιμένω τις εκλογές. Θα άλλαξει κάτι ? Δεν ξέρω έχω μια πολύ μικρή ελπίδα. Είχα ακούσει ότι έγινε ένα κόμμα που λεγόταν κόμμα δημοκρατικών πολιτών ή ενεργών πολίτων , κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι. Αν ξέρει κανείς κάτι ας πει.
Βαρέθηκα ! Βαρέθηκα την τηλεόραση, τους πληρωμένους δημοσιογράφους, τις εκπομπές σκουπίδια, την Πετρούλα, την Γιουροβίζιον, το κάθε ηλίθιο που λέει ότι θέλει, βαρέθηκα τον Καραμαν-αλή (που λέει κι ο Πανούσης),τον Γιωργάκη, τον Αλέξη-λέγε με επαναστάτη-Τσίπρα, το ΚΚΕ που γύρισε στον Στάλιν στο τελευταίο συνέδριο, βαρέθηκα τις σέχτες και τις κουμπουριές, τους αστυνομικούς-ζώα, τους ανευθυνουπεύθυνους απανταχού της χώρας !
Σιχάθηκα !